Has giňişleýin albomlar üçin biziň bilen habarlaşyň

Islegleriňize görä, özüňiz düzüň we akyl beriň

SORAG
 • Önümiň hilini üpjün etmek üçin ösen enjamlarymyz we birinji derejeli dolandyryşymyz bar.

  I HIGH GOWY SYITYASAT

  Önümiň hilini üpjün etmek üçin ösen enjamlarymyz we birinji derejeli dolandyryşymyz bar.

 • Professional tehniki toparymyz we garaşsyz gözleg we ösüş ukybymyz bar.

  Hünärmen Tehnologiýa

  Professional tehniki toparymyz we garaşsyz gözleg we ösüş ukybymyz bar.

 • Täze önümleri we tehnologiýalary öwrenmäge we ösdürmäge üns berýäris;R&D-den başlap köpçülikleýin önümçilige çenli dowam edýän kämilleşdirişe çenli müşderiler bilen kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolmaga taýýardyrys.

  GOWY HYZMAT

  Täze önümleri we tehnologiýalary öwrenmäge we ösdürmäge üns berýäris;R&D-den başlap köpçülikleýin önümçilige çenli dowam edýän kämilleşdirişe çenli müşderiler bilen kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolmaga taýýardyrys.

 • Ösen mehaniki we elektron enjamlary

  Ösen mehaniki we elektron enjamlary

  Elektronika pudagynda ähli ýeňil enjamlar üçin ulanylýar.

 • Ondarymgeçiriji pudagy

  Ondarymgeçiriji pudagy

  Elektron keramikanyň esasy görnüşlerine esasan sensor keramikasy, garşylyk keramikasy girýär.

 • Täze energiýa pudagy

  Täze energiýa pudagy

  Mehaniki, ýylylyk, elektron we güýçli ýokary öndürijilikli pudaklarda ulanylýar.

 • Himiýa senagaty

  Himiýa senagaty

  Keramiki bölekler aşaga çydamly, poslama garşy häsiýetlere eýedir, şonuň üçin dürli şertlerde himiki önümçilik üçin amatlydyr.

 • Metallurgiýa pudagy

  Metallurgiýa pudagy

  Temperatureokary temperaturaly metallurgiýa, süzgüç senagatynyň refrakter prosesi üçin ulanylýar.

hemmesini gormek
 • 1

hakda

kompaniýasy

CHANGZHOU SEM MATIC CO., LTD (SEM Hytaý)ýokary takyklyk, ýokary öndürijilikli keramiki gurluş bölekleri we funksional keramiki bölekleri öndürmekde ýöriteleşendir we önümçilik prosesinde, gaýtadan işleýiş tehnologiýasynda we dürli görnüşli keramiki materiallaryň bazaryň ulanylyşynda köp üýtgeşik täzeliklere eýe.

Koprak oka
iň soňky

Habarlar